شماره اتصال : 9095119100

یا به عبارتی

شماره کانکت شدن :9095119100


username: tak

یوزر :tak


password: tak

پسورد :tak


اینترنت هوشمند آفتاب مشهد برای محصلین عزیز می باشد که با تخفیف ویژه از استفاده آن برخوردارند

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت 19:1  توسط آفتاب  | 

شماره اتصال : 9095119100

یا به عبارتی

شماره کانکت شدن :9095119100


username: tak

یوزر :tak


password: tak

پسورد :tak


اینترنت هوشمند آفتاب مشهد برای محصلین عزیز می باشد که با تخفیف ویژه از استفاده آن برخوردارند

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:59  توسط آفتاب  | 

شماره اتصال : 9095119100

یا به عبارتی

شماره کانکت شدن :9095119100


username: tak

یوزر :tak


password: tak

پسورد :tak


اینترنت هوشمند آفتاب مشهد برای محصلین عزیز می باشد که با تخفیف ویژه از استفاده آن برخوردارند

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:56  توسط آفتاب  | 

شماره اتصال : 9095119100

یا به عبارتی

شماره کانکت شدن :9095119100


username: tak

یوزر :tak


password: tak

پسورد :tak


اینترنت هوشمند آفتاب مشهد برای محصلین عزیز می باشد که با تخفیف ویژه از استفاده آن برخوردارند

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:55  توسط آفتاب  | 

شماره اتصال : 9095119100

یا به عبارتی

شماره کانکت شدن :9095119100


username: tak

یوزر :tak


password: tak

پسورد :tak


اینترنت هوشمند آفتاب مشهد برای محصلین عزیز می باشد که با تخفیف ویژه از استفاده آن برخوردارند

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:55  توسط آفتاب  | 

با سلام اینترنت هوشمند مشهد با سرعت ۱۲ کیلیو بایت در ثانیه دانلود و نمایش سایت ها ۵۶ کیلو بایت در ثانیه می باشد که از فناوری جدید کابل نوری برای تمامی منازل دفتر ها و شرکت ها و مغازه ها قابل اسفاده می باشد این طرح جدید که در مشهد راه اندازی شده است و به زودی در تمام استان ها

 

ساعت ۲۰۰ تومان و دقیقه ای ۳ تومان که ۵۰ درصد از سایر سیستم ها قیمت پایین تر و سرعت بالاتری

 دارا است

 

شماره اتصال : 9095119100

یا به عبارتی

شماره کانکت شدن :9095119100


username: tak

یوزر :tak


password: tak

پسورد :tak


اینترنت هوشمند آفتاب مشهد برای محصلین عزیز می باشد که با تخفیف ویژه از استفاده آن برخوردارند

تقدیم به کاربران اینترنت آفتاب

اینترنت هوشمند آفتاب مشهد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:54  توسط آفتاب  | 

شماره اتصال : 9095119100

یا به عبارتی

شماره کانکت شدن :9095119100


username: tak

یوزر :tak


password: tak

پسورد :tak


اینترنت هوشمند آفتاب مشهد برای محصلین عزیز می باشد که با تخفیف ویژه از استفاده آن برخوردارند

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:53  توسط آفتاب  |